Termes de privacitat

Política de privacitat y de Protecció de Dades Personals

Objecte

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i la normativa de desenvolupament, Cap La Costera, SL, responsable del lloc web, en compliment del que disposa l’art. 5 i 6 de la LOPD, informa als usuaris del mateix que facilitin les seves dades personals, que aquests seran incorporades a un fitxer automatitzat degudament inscrit a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatoris per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. Els usuaris accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractades per part de Cap La Costera, SL per a realitzar les finalitats de remissió de comunicacions comercials publicitàries, estudis estadístics, tramitació d’encàrrecs, sol·licituds, o qualsevol tipus de petició realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les formes de contacte a la seva disposició en el lloc web de la companyia. Cap la Costera, S.L. ha adoptat totes les mesures tècniques i d’organització necessàries per garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per evitar la seva pèrdua, alteració i / o accés per part de tercers no autoritzats

Cap la Costera, S.L. informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a tercers, i que sempre que fos a realitzar algun tipus de cessió de dades personals, de forma prèvia, es demanaria el consentiment exprés, informat, i inequívoc per part dels titulars.

Cap la Costera, S.L. garanteix en tot cas l’usuari l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació, informació i oposició, en els termes que disposa la legislació vigent. Per això, de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) podrà exercir els seus drets enviant una comunicació a la següent adreça: Cap La Costera, SL, Plaça Bisbe Badia, 22. 25650-Isona i Conca Dellà (Lleida).

Així mateix, l’usuari podrà donar-se de baixa de qualsevol dels serveis de subscripció facilitats fent clic a l’apartat donar-se de baixa de tots els correus electrònics remesos per part de Cap La Costera, SL

Ús de Cookies y del fitxer d’activitat

El prestador pel seu propi compte o la d’un tercer contractat per a la prestació de serveis de mesura, poden utilitzar cookies quan un usuari navega pel lloc web. Les cookies són fitxers enviats al navegador per mitjà d’un servidor web amb la finalitat de registrar les activitats de l’usuari durant el seu temps de navegació. Les cookies utilitzades pel lloc web s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, i no proporcionen per si mateixes les dades personals de l’usuari.

Mitjançant l’ús de les cookies és possible que el servidor on es troba la web reconegui el navegador web utilitzat per l’usuari amb la finalitat d’una navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l’accés als usuaris que s’hagin registrat prèviament, i accedir a les àrees, serveis o promocions reservats exclusivament a ells, sense haver de registrar-se en cada visita. S’utilitzen també, entre altres, per mesurar l’audiència o el nombre d’entrades. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació en el seu equip.