Avís legal

Objecte

Cap la Costera, S.L., amb domicili social a Abella de la Conca (Lleida), Carrer Sant Roc, s / n, i de contacte a la plaça Bisbe Badia, 22, proveïda de NIF B-25773797, Inscrita al Registre Mercantil de Lleida, al Tom 1370, Llibre 0, Foli 99, Secció 8 i Full L-27498, i amb mail de contacte casajou@casajou.com, com a responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present Document per al compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), així com per informar als usuaris del lloc web de quines són les condicions d’ús del mateix. Es considera usuari tota persona que accedeixi a aquest lloc web, comprometent-se a l’observació i compliment de les disposicions aquí establertes, així com qualssevol altres que siguin aplicables.

Cap La Costera, S.L. es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al lloc web, entenent-se com suficient la seva publicació, sense que hi hagi obligació de preavís o comunicació als usuaris.

Responsabilitat

Cap la Costera, S.L. s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web de forma manipulada o introduïda per un tercer aliè a la mateixa.
El lloc web de Cap la Costera, S.L. pot utilitzar cookies per dur a terme determinades funcions considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades en el lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb la finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior, i desapareixen en acabar la sessió de l’usuari. En cap cas s’utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal.
El lloc web és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que Cap la Costera, S.L. no pot controlar sempre els continguts, no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte als mateixos. Davant el coneixement de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedirà a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

Cap la Costera, S.L. no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats en fòrums, xats, blocs, o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web de la mateixa, i en compliment del que disposa l’art. 11 i 16 de la LSSI-CE, col·laborarà en la retirada o, si s’escau, bloqueig, davant el coneixement de continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, drets de tercers, la moral o l’ordre públic.

Cap la Costera, S.L. fa els seus millors esforços per mantenir el correcte funcionament del lloc web els 365 dies de l’any, 24 hores al dia, però no descarta la possibilitat de que existeixin errors de programació o causes de força major que facin impossible l’accés al mateix.

Propietat Intelectual e industrial

Principio del formulario
El lloc web, incloent la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i / o gràfics són propietat de Cap la Costera, S.L. o, si s’escau, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, i inscrits en els registres públics corresponents.

La reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part de Cap la Costera, S.L. Qualsevol ús no autoritzat serà considerat un incompliment dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text i / o gràfics aliens a Cap la Costera, S.L i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent els mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia. En tot cas, Cap la Costera, S.L. compta amb l’autorització prèvia i expressa per part dels mateixos.

Lley Aplicable y Jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d’aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents els Jutjats i Tribunals de Tremp (Lleida).